1. เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน  หลายอัตรา

 คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน  

   - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป   
   - วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี,การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง   
   - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  

2. ธุรการบัญฃี / ธุรการขาย

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน   

   - เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป   
   - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป   
   - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน   

   - เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป   
   - วุฒิปริญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   
   - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  

4. เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน   

   - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป   
   - วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง   

5. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน  

   - เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป   
   - วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง   

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน  

   - เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป   
   - วุฒิปริญญาตรี  

7. ทีปรึกษาการขาย (เซลส์)

ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ และประจำสาขาศรีนครินทร์,ปิ่นเกล้า,อ้อมน้อย,สมุทรสาคร,ติวานนท์

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน  

   - เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
   - วุฒิปวส.ขึ้นไป

8. ผู้จัดการทีมขาย (รูปบริษัท) 

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน  

   - เพศ ชาย/หญิง   
   - วุฒิปริญญาตรี  

   - มีประสบการณ์การขายรถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป   

9. ผู้จัดการฝ่ายขายสาขาเพชรบุรีตัดใหม่และสาขาปิ่นเกล้า

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน  

   - เพศ ชาย/หญิง   
   - วุฒิปริญญาตรี  
   - มีประสบการณ์การขายรถยนต์ 5 ปี ขึ้นไป   

10. ช่างยนต์/เจ้าหน้าที่รับรถ/เจ้าหน้าที่ห้องอะไหล่

คุณสมบัติ รายละเอียดของงาน  

  - เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป   
  - วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์   

Copyright © 2011 Isuzu Mahanakorn All Rights Reserved.