วันอาทิตย์ที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2556 ณ สนามมหาชัยฟุตซอล จังหวัดสมุทรสาคร

        วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2556

09.00 - 09.30 น.
ตัวแทนทีมที่เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณชั้น2
-ถ่ายรูปหมู่ของแต่ละทีมบริเวณภายในสนามที่ 5
10.00 - 10.30 น.
เริ่มพิธีเปิดการแข่งขันโดยคุณอำพนชาย์ แสงไตรรัตน์นุกูล หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดให้ตัวแทนทีมทำการจับสลาก
เพื่อประกบคู่การแข่งขัน (ตัวแทนทีมที่จับสลาก เป็นผู้ติดป้ายชื่อบนบอร์ดตารางการแข่งขัน ตามคู่ที่ตนเองจับได้)
                     ภายหลังการจับสลาก

10.30 - 10.50 น.
ทีมที่แข่งขันคู่ที่ 1-4 รายงานตัว ณ จุดลงทะบียน
11.00 - 12.00 น.
เริ่มการแข่งขันคู่ที่ 1 - 4 ณ สนาม 3,4,5,6
- เริ่มการแข่งขันการประกวดกองเชียร์ของคู่ที่ 1-4 ณ สนาม 3,4,5,6
- ทีมที่แข่งขันคู่ที่ 5 - 8 รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 12.30 น.
จับสลากลุ้นรางวัลหางบัตร รอบที่ 1
- ทีมที่แข่งขันคู่ที่ 1 - 4 รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 12.50 น.
ทีมที่แข่งขันคู่ที่ 5 - 8 รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
13.00 - 14.00 น.
เริ่มการแข่งขันคู่ที่ 5 - 8 ณ สนาม 3,4,5,6
- เริ่มการแข่งขันการประกวดกองเชียร์ของคู่ที่ 5 - 8 ณ สนาม 3,4,5,6
14.00 - 14.30 น.
จับสลากลุ้นรางวัลหางบัตร รอบที่ 2
14.30 น.
-เสร็จสิ้นกิจกรรมการแข่งขันวันแรก และรับเงินประกันทีมคืนบริเวณชั้น 2 จุดลงทะเบียน

        วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2556

08.00 - 08.30 น.
ตัวแทน 8 ทีมสุดท้าย ที่เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณชั้น 2
09.00 - 10.00 น.
เริ่มการแข่งขัน 8 ทีมสุดท้าย
- เริ่มการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย ณ สนาม 3,4,5,6
- เริ่มการแข่งขันการประกวดกองเชียร์ของ 8 ทีมที่เข้ารอบ สนาม 3,4,5,6
10.00 - 10.30 น.
จับสลากลุ้นรางวัลหางบัตร รอบที่ 1
10.30 - 10.50 น.
ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศมารายตัวที่จุดลงทะเบียน
11.00 - 12.00 น.
เริ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สนาม 5,6
- เริ่มการแข่งขันการประกวดกองเชียร์รอบรองชนะเลิศ สนาม 5,6
12.00 - 12.30 น.
จับสลากลุ้นรางวัลหางบัตร รอบที่ 2
- นักกีฬา ทานอาหารกลางวัน
12.30 - 12.50 น.
ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียน
13.00 - 14.00 น.
เริ่มแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สนาม 5
- เริ่มการแข่งขันการประกวดกองเชียร์รอบชิงชนะเลิศ สนาม 5
14.00 - 14.30 น.
จับสลากลุ้นรางวัลหางบัตร รอบที่ 3
15.00 - 16.00 น.
มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.รางวัลกองเชียร์ โดยคุณศิริภรณ์ พิลภักดิ์
2.รางวัลดาวซัลโว โดยคุณศิริภรณ์ พิลภักดิ์
3.รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน ISUZU MAHANAKORN FA CUP ครั้งที่ 5 โดยผู้บริหารจากธนชาต
4.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ISUZU MAHANAKORN FA CUP ครั้งที่ 5 โดยคุณดารายน แสงไตรรัตน์นุกูล

 

 

 

   
Copyright © 2011 Isuzu Mahanakorn All Rights Reserved.