1.ตรวจสภาพภายนอกของรถ
เดินตรวจดูสภาพภายนอกรถ  รอบๆ คันตรวจเช็คกลมยาง  รวมทั้งไฟส่องสว่างทุกดวงก่อนนำรถไปใช้

2.ตรวจลมยาง  สภาพของยาง
ควรเติมลมยางให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ ผู้ผลิตกำหนด ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้พวงมาลัยหนัก และกินน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ถ้าลมยางแข็งเกินไป การเกาะถนนจะน้อยและอาจระเบิด  เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ควรตรวจสภาพดอกยาง ถ้าหมดสภาพให้เปลี่ยนใหม่  และควรสลับยาง หรือตั้งศูนย์ล้อถ้ามีลักษณะกินยาง

3.ตรวจระดับน้ำมันเครื่องยนต์
ไม่ควรเติมให้เกิน หรือต่ำกว่า ที่กำหนดถ้าระดับน้ำมันเครื่องยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอาจจะทำให้เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายได้นอกจากนี้  การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามเกรดและระยะทาง  ตามที่บริษัทฯ  ผู้ผลิตกำหนดจะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  และทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

4.ตรวจและทำความสะอาดไส้กรองอากาศอยู่เสมอ
ไส้กรองอากาศ ทำหน้าที่กรองฝุ่นก่อนที่จะส่งไอดีเข้าสู่เครื่องยนต์  ถ้าไส้กรองอากาศตัน  จะทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่มีประสิทธิภาพ   เกิดควันดำและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง   ดังนั้นจึงควรเป่าทำความสะอาดอยู่เสมอ

5.ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น
ตรวจระดับน้ำหล่อเย็นให้เต็มอยู่เสมอถ้าน้ำหล่อเย็นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  อาจจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดเกิดความเสียหายได้

6.ตรวจระดับน้ำมันเบรก และคลัตช์
ตรวจระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์ให้เต็มอยู่เสมอ    ถ้าระดับน้ำมันเบรกต่ำกว่ามาตรฐาน  อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  ถ้าระดับน้ำมันคลัตช์ต่ำกว่ามาตรฐาน  อาจจะทำให้การเข้าเกียร์ไม่มีประสิทธิภาพได้

7.ตรวจเช็กสัญญาณไฟต่างๆ
ก่อนการใช้งาน  สังเกตุสัญญาณไฟเตือนและ เกจ์วัดต่างๆ     ที่แผงหน้าปัดทุกครั้งจะช่วยให้ทราบถึงความผิดปกติของระบบต่างๆ    เช่น  แรงดันน้ำมันเครื่อง, เกจ์ความร้อน,  ไฟแบตเตอรี่ , ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้น

8.นำรถเข้าตรวจเช็กที่ศูนย์บริการตามระยะที่กำหนด
นำรถเข้าตรวจเช็กในศูนย์บริการมาตรฐานจะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ถึงคุณภาพการบริการจากผู้เชี่ยวชาญ และอะไหล่แท้ทุกชิ้น

9.เติมน้ำมันเชื้อเพลิงกับปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐาน
การเลือกเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกับปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐาน   จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ถึงคุณภาพน้ำมันที่ไม่มีการปลอมปน  ซึ่งจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทนทาน  และมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

10.ล้างทำความสะอาดรถด้วยตนเอง
จะช่วยให้เห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวรถการล้างทำความสะอาดรถด้วยตัวท่านเองจะช่วยให้เห็นถึงสิ่งผิดปกติ  ที่เกิดขึ้นกับตัวรถซึ่งจะช่วยให้ทราบ  และทำการซ่อมแซมได้ทัน ท่วงที   ก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น

   
Copyright © 2011 Isuzu Mahanakorn All Rights Reserved.