ลูกค้าโครงการ i'mfrend รับประทานอาหารค่ำล่องเรือ Grand Pearl

ลูกค้าโครงการ i'mfrend รับประทานอาหารค่ำล่องเรือ Grand Pearl พร้อมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ และของรางวัลมากมาย

IMG_1493.jpg
1

IMG_1495.jpg
2

IMG_1496.jpg
3

IMG_1497.jpg
4

IMG_1499.jpg
5

IMG_1500.jpg
6

IMG_1501.jpg
7

IMG_1502.jpg
8

IMG_1503.jpg
9

IMG_1504.jpg
10

IMG_1506.jpg
11

IMG_1509.jpg
12

IMG_1510.jpg
13

IMG_1513.jpg
14

IMG_1514.jpg
15

IMG_1515.jpg
16

IMG_1517.jpg
17

IMG_1519.jpg
18

IMG_1521.jpg
19

IMG_1525.jpg
20