ได้เชิญสมาชิกโครงการ I'mfriend เที่ยวชมฟาร์มโชคชัยและปาลิโอ้

จัดขึ้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เชิญสมาชิกโครงการ I'mfriend เที่ยวชมฟาร์มโชคชัยและปาลิโอ้ จ.นครราชสีมา

IMG_1044.jpg
1

IMG_1080.jpg
2

IMG_1097.jpg
3

IMG_1102.jpg
4

IMG_1116.jpg
5

IMG_1120.jpg
6

IMG_1144.jpg
7

IMG_1188.jpg
8

IMG_5538.JPG
9

IMG_5614.JPG
10

IMG_5624.JPG
11

IMG_5644.JPG
12

IMG_5723.JPG
13

IMG_5729.JPG
14

IMG_5745.JPG
15

IMG_5780.JPG
16

IMG_5788.JPG
17

IMG_5805.JPG
18

IMG_5810.JPG
19

IMG_5847.JPG
20