FIRST CLASS SFX WORLD CINEMA
 
 
บริษัท อีซูซุมหานคร จำกัด ได้จัดกิจกรรม “อีซูซุมหานครชวนคุณไปดูหนัง” โดยไปชมภาพยนตร์เรื่อง BOURNE LEGACY เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ โรงภาพยนตร์ SFX WORLD CINEMA โรง VIP ที่นั่ง First Class โดยภายในงานมีกิจกรรม และร่วมลุ้นของรางวัลต่างๆมากมาย
 
Copyright © 2011 Isuzu Mahanakorn All Rights Reserved.